סל התרופות בישראל, נעים להכיר

סל התרופות בישראל, נעים להכיר

 בוודאי שמעתם את המושג: "סל התרופות" פעמים רבות בתקשורת, אך מהו בעצם אומר? כיצד הוא מורכב ועל ידי מי? - בכתבה הבאה שלפניכם. 

סל התרופות בישראל

סל הבריאות במדינת ישראל מורכב על ידי הכנסת ומשרד האוצר, אשר מייצגים את האוכלוסייה. מנגד, הסל הוא פונקציה של כמות האנשים אשר חולים במחלה מסוימת, אוכלוסיית האזרחים הבריאים ואוכלוסיית החולים בכלל. על מנת להרכיב את סל הבריאות יש צורך בחוות דעת של רופאים, חברות התרופות וחברות המשווקות את התרופות. נהוג להתייחס אל סל הבריאות גם בשם סל תרופות וזאת בשל העובדה שהוא מכיל את רשימת כל השירותים הרפואיים והתרופות הניתנים על ידי קופות החולים במימון המדינה. החובה לגבש את סל התרופות מופיעה בחוק ביטוח הבריאות הממלכתי והרשימה המפורטת היא חלק מהתוספות לחוק זה.


האינטרסים בגיבוש סל בריאות

קביעת סל הבריאות כרוכה במאבקי אינטרסים רבים. לאופיו של סל הבריאות יש השלכות מרחיקות לכת על האוכלוסייה, בקרב החולים והבריאים כאחד. חלק גדול מתקציב הבריאות של המדינה מופנה למימון סל הבריאות, לכן מדובר על סכומי עתק שקשה למצוא בתחומים אחרים. לעיתים הרופאים ואוכלוסיית החולים הכללית עומדים בניגוד לעמדה של חולים במחלה ספציפית, המעוניינים להוסיף אל סל הבריאות תרופה מסוימת. על המדינה לקחת בחשבון את השיקולים השונים ולהפעיל מערך של בדיקות. מעבר לכך, קיימים אינטרסים גם בקרב חברות התרופות המעוניינות לשווק תרופה אחת על חשבון אחרת. אין דרך אחת לענות על הדרישות של כל הצדדים ולעיתים קרובות נדרשת הכרעה קשה.


הרחבות לסל בריאות

את ההרחבות לסל הבריאות הבסיסי אותו קובעת המדינה מספקות קופות החולים במסגרת ביטוח משלים. גם חברות הביטוח יכולות להציע פוליסות הכוללות תרופות שאינן בסל הבריאות. מלבד תרופות ממשיות, סל הבריאות כולל שירותים וטיפולים. נוהל עדכון סל שירותי הבריאות הוא זה אשר קובע את נהלי העבודה של הוועדה האחראית. בנוסף, בכפוף לנוהל זה מחויבת הוועדה לפרסם לציבור את כל השיקולים עליהם הסתמכה. המטרה היא לייצר שקיפות מלאה אשר תעזור לאוכלוסייה להבחין בין העמדות אשר יצרו את סל הבריאות הסופי.


חוק ביטוח הבריאות הממלכתי

עם כניסתו לתוקף של חוק ביטוח הבריאות הממלכתי הוחלט כי סל הבריאות יכלול את השירותים והתרופות שנתנה קופת החולים הכללית לחבריה וזאת משום שהיא הגדולה ביותר. מעבר לכך, נקבע כי סל הבריאות יכלול גם את שירותי הבריאות שנתנה המדינה, אשפוז יולדות בהתאם לחוק הביטוח הלאומי ושירותי רפואה בעבודה. יש לזכור כי עד חוק ביטוח הבריאות הממלכתי סיפקה כל קופת חולים שירותי בריאות אחרים, על פי הסדרים ספציפיים עם העמיתים. חוק ביטוח הבריאות הממלכתי הוא זה שלמעשה חייב את כל הקופות לפעול תחת סל אחד. לסיכום, סל הבריאות הוא חלק חשוב מהזכויות של אזרחים במדינה דמוקרטית. חשוב לעקוב אחריו ולדעת אילו תרופות מופיעות בסל. ניתן להתייעץ עם רופא או רוקח לגבי שימוש הנמצא בסל מול ויתור על תרופה אחרת.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

מה לדעתכם חשוב להכניס לסל הבריאות הקרוב?
מעוניינים לכתוב תגובה על הכתבה?

 חזרה לנושא - מירשמים שרשמנו