זרוקסולין (Zaroxolyn)

זרוקסולין (Zaroxolyn)


מידע כללי:
For the treatment of salt and water retention including: edema accompanying congestive heart failure, edema accompanying renal diseases, including the nephrotic syndrome and states of diminished renal function. For hypertension, alone or in combination with other antihypertensive drugs of a different classes.
118-67-29929-00
סל הבריאות:
לא
רכיב פעיל:
METOLAZONE
התווית נגד:
עצירת שתן.
תרדמת או מצב שלפני תרדמת כתוצאה ממחלת כבד.
רגישות יתר לתרופה זו, או לתרופות אחרות מקבוצה זו.
צורת מינון:
TABLETS

**למידע נוסף, מומלץ להתייעץ עם רוקח**

 

חזרה לנושא - תרופות