למיקטל

למיקטל


מידע כללי:

סל הבריאות:

רכיב פעיל:

התווית נגד:

מינון:

**למידע נוסף, מומלץ להתייעץ עם רוקח**

 

חזרה לנושא - תרופות