אדיזם ( Adizem CD)

אדיזם ( Adizem CD)

מידע כללי:
Calcium channel blocker that is indicated for the treatment of hypertension and angina.
HYPTENSIV
Capsules
Rafa Laboratories Ltd. Jerusalem
102-95-27680-00

סל הבריאות:
לא.

רכיב פעיל:
DILTIAZEM HYDRCHLORIDE     120MG

התווית נגד:
תת-לחץ דם.
תפקוד לבבי ירוד.
אוטם שריר הלב עם סתימה של הריאות.
Sick sinus syndrome
חסימת AV מדרגת 2 ו- 3.
לחץ דם סיסטולי מתחת ל- 90 מ"מ כספית.
במתן IV: פירפור או ריפרוף עליות.

מינון:
Adult (usual):
Limited data available: 1.5-2mg/kg/day (divide by 3-4 times aday); MAX: 3.5mg/kg/day has been used.

Pediatric (usual):
Hypertension is contollable with single daily doses of sustained release products, or divided daily doses of regular release products, in the range of 240-360 mg/day.
Angina: Oral: Usual starting dose: 30mg 4 times/day; sustained release: 120-180 mg once daily; dosage should be increased gradually at 1- to 2 - day intervals until optimum respones is obtained. Doses up to 360 mg/day have been effectively used.


**למידע נוסף, מומלץ להתייעץ עם רוקח**חזרה לנושא - תרופות