כללי אמון הציבור

כללי אמון הציבור

אנו מתחייבים:
לשרות איכותי, אדיב והוגן כלפי הלקוח תוך שמירה על סודיותו הרפואית וכבודו. להקפדה על מתן מידע אמין ומקצועי. לכבד הסכמים והתחייבויות. לכבד את כבוד הלקוח גם לאחר מתן השרות ולא לנצל את מצוקתו.  

חברת מירשמים, קיבלה את "תו אמון הציבור" לאחר שעמדה בכל קריטריון צרכני,
למידע נוסף ניתן להכנס:  www.emun.org  

לקבלת כתבי השרות של המנויים השונים אשר אליהם מחויבת החברה ניתן לפנות
למוקד השרות בטלפון 1-700-700-187 או באמצעות צור קשר.