כיצד בנוי מרשם רפואי?

כיצד בנוי מרשם רפואי?

מרשמים רפואיים מחוייבים במספר מרכיבים אשר בלעדיהם - לא ניתן לנפק את התרופות.
כדאי להכיר כמה מהם.

כיצד בנוי מרשם רפואי?

אין להקל ראש בחשיבות המרשם הרפואי, משום שהוא מהווה תכנית טיפול ומסמך רשמי לכל דבר. במרשם כתובות ההוראות שיש ליישם בתקופת המחלה ואחריה. הוראות אלו יכולות להיות מופנות אל המטופל עצמו או אל האדם המטפל בו. מעבר לכך, רק בעזרת מרשם תרופות המנוסח בבהירות ניתן להבטיח את קבלת התרופה הרלוונטית. רוב המטופלים אינם מחזיקים בידע הרפואי הנדרש על מנת לדעת לזהות את ההבדלים בין תרופות. מטלה זו שמורה לרוקח, אשר מקבל את המרשם ופועל על פיו. רופא אשר אינו מספק את פריטי המידע הרצויים מסכן את משרתו ואף חשוב מכך, את בריאותו של החולה.


פרטי הרופא

מרשם תרופות הניתן על ידי רופא בישראל חייב להכיל שמונה פריטי מידע קבועים. ראשית, מרשם חייב לכלול את שם הרופא, את מקום עבודתו או כתובתו ואת מספרי הטלפון שלו. מרשם שאינו מכיל את אחד מהפרטים הללו הוא איננו תקין. המרשם ניתן ישירות למטופל או אל מישהו מטעמו, אך הוא יכול לשמש אותם בעתיד גם לצורך יצירת קשר. בקופות חולים רבות ישנם מצבים בהם רופא מומחה מחליף את רופא המשפחה, אשר אותו המטופלים לא מכירים. בסיטואציות מן הסוג הזה המרשם הוא הדרך היחידה לדעת את פרטי הגורם המטפל. על כל מרשם צריך להופיע גם המספר של רישיון הרופא, אך זהו נתון המיועד לשימוש פנימי בלבד והוא אינו יעיל עבור מטופלים.חשיבות התאריך

התאריך המופיע על מתן המרשם מהווה גם הוא פקטור משמעותי. התאריך הזה מציין את הזמן המדויק בו המטופל פנה אל הרופא. מרשם ישן אשר התאריך המופיע בו עבר מזמן עשוי להעיד על התנהגות לא ראויה מצד המטופל. רוקחים הנתקלים במרשמים ישנים רשאים לדרוש אישור נוסף, מרשם עדכני או פרטים אחרים. מצד שני, גם המטופל עצמו צריך לוודא כי התאריך הנקוב על המרשם אכן מדויק. האחריות אמנם חלה על הרופא אך מטופלים המגלים תשומת לב עשויים לעזור.


פרטי המטופל והתרופה

פרטים נוספים שהם חלק בלתי נפרד מהמרשם קשורים אל המטופל: שם, מספר תעודת זהות, מין וגיל (במידה והוא קטין מתחת לגיל 18). מבחינת התרופה עצמה, במרשם מופיע פירוט מלא של הרכב החומרים או לחילופין השם הגנרי והמקובל של התרופה. המטרה היא להקל על הרוקח לספק למטופל את התרופה הרצויה ולמנוע בלבול. החוק קובע שימוש באותיות לטיניות הנכתבות באותיות דפוס בלבד.


הוראות שימוש

לבסוף, מרשם רפואי מסתיים בהוראות שימוש ומינון. למרות שגם הרוקח מוודא כי המטופל מודע להוראות הללו, לרופא עשויות להיות השגות אחרות. במידה ויש צורך בהוראות חזרה על המרשם יש לציין זאת במפורש. השורה התחתונה במרשם היא חתימה וחותמת של הרופא המספק אותו וזאת על מנת להעיד על אמינותו.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
מעוניינים לכתוב תגובה לכתבה?
נשמח לקרוא אותה בדף הפייסבוק שלנו.


חזרה לנושא - מירשמים שרשמנו